สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 ธ.ค. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับข้าราชการในสังกัดและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกัน พิจารณาสอดแทรกสาระสำคัญของการสร้างความสามัคคีปรองดองไว้ในแผนงานและกิจกรรมของหน่วยงานตามความเหมาะสม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสัญญาประชาคมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่